Κατασκευή Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη

www.nbs.gr

Η NBS είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται και υλοποιεί σύνθετα έργα στον τομέα των νέων τεχνολογιών, για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η NBS συνεργάζεται με πελάτες από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς προκειμένου να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εμπειρία από αυτά τα ετερογενή περιβάλλοντα στην αγορά.

Before After